Udrożnienie komunikacyjne Miasta. Zwiększenie bazy parkingowej

Uczyńmy Elbląg Znowu Wielkim

Udrożnienie komunikacyjne Miasta. Włączenie zjazdu i wjazdu z ulicy Skrzydlatej na drogę ekspresową S7 jako odciążenia ciągu komunikacyjnego przez most Unii Europejskiej.
Powiększenie bazy parkingowej w ramach partycypacji mieszkańców. Celem jest również Obwodnica Północna w wymiarze obejmującym przyszły kierunek rozwoju Elbląga.

Już Wkrótce Więcej Szczegółów

Jeśli masz jakieś pytania napisz do Nas

Chcesz Nas wesprzeć, masz jakiś pomysł zadzwoń