Sport, Kultura i Rozrywka w mieście na wysokim poziomie

Uczyńmy Elbląg Znowu Wielkim

Polityka Elbląskiego Departamentu Sportu w zakresie dofinansowania działających w Elblągu Klubów Sportowych będzie i musi być transparentna, czytelna dla wszystkich dyscyplin z logicznym systemem finasowania, promującym sukcesy proporcjonalnie do wyników. 

Wprowadzimy stabilny model finansowania wypracowany ze środowiskiem i akceptowalny przez elblążan. Punktem wyjścia powinno być 0,25 %  udziału w budżecie miasta. Będziemy konsekwentnie budować przyjazną atmosferę wokół wszelkiej aktywności sportowej. Z uwagi na trudną sytuacje klubów w tym roku widzimy możliwość przejściowego wsparcia ich z zaoszczędzonych środków przeznaczonych na utrzymanie zimowe ulic i dróg. Łagodna zima stwarza ku temu  warunki.

Widzimy konieczność szerokiego otwarcia przestrzeni publicznej  i obiektów miasta na  masowe wydarzenia kulturalne inicjowane przez różne podmioty, agencje  i inicjatywy młodzieżowe. Widzimy w tym źródło ożywienia przestrzeni publicznej w sezonie turystycznym i weekendowo poza szczytem sezonu. 

Elbląg jeśli chce być miastem liczącym się w subregionie musi zadbać o wyższy poziom zarówno w sferze sportu, jak i wydarzeń kulturalno- rozrywkowych. Tych sfer życia w Elblągu nie można traktować jako koszt, to promocja miasta i inwestycja w osoby i organizacje tworzące ducha społeczności tego miasta, które mogą odkryć talenty na skalę ogólnopolską. 

Elbląg zasługuje by być MEGA miastem do życia! 

Już Wkrótce Więcej Szczegółów

Jeśli masz jakieś pytania napisz do Nas

Chcesz Nas wesprzeć, masz jakiś pomysł zadzwoń