Przyjazne i partnerskie relacje pomiędzy władzami miasta i mieszkańcami. Elbląg to nasz wspólny Dom

Uczyńmy Elbląg Znowu Wielkim

Budowa przyjaznych, partnerskich relacji Urząd Miasta – Mieszkańcy, opartych na szacunku i zaufaniu. Odejście od autorytarnej formuły zarządzania podsycanej strachem, na rzecz rozpoznawania potencjału pracowników, wyzwalania ich kreatywności, dbania o członków zespołu aby efektywnie wykonywali swoje obowiązki. Dobre, życzliwe relacje międzyludzkie, będą gwarancją wysokiej jakości pracy Urzędu Miejskiego i wszystkich instytucji Miastu podległych.

Już Wkrótce Więcej Szczegółów

Jeśli masz jakieś pytania napisz do Nas

Chcesz Nas wesprzeć, masz jakiś pomysł zadzwoń