Nowa tańsza polityka ciepłownicza miasta – Wiele konkurencyjnych źródeł dopuszczonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nowoczesne technologie

Uczyńmy Elbląg Znowu Wielkim

Konsolidacja polityki ciepłowniczej Miasta w kierunku dopuszczenia do sieci ciepłowniczej wielu konkurencyjnych źródeł wytwarzania energii cieplnej, w oparciu o nowe technologie.
Doprowadzimy do sądowego unieważnienia szkodliwej dla Odbiorców umowy z Energą Kogeneracja. Umowa zawiera klauzule niedozwolone, blokujące rozwój rozproszonych nowoczesnych źródeł ciepła.

Już Wkrótce Więcej Szczegółów

Jeśli masz jakieś pytania napisz do Nas

Chcesz Nas wesprzeć, masz jakiś pomysł zadzwoń